Utställning med bilder och föremål. Bilderna - målningarna - är strama geometriska konstruktioner som ger illusion av tredimensionalitet, föremålslighet.
Objekten är upphittade, utvalda, och som sådana ofta - inte alltid - redan färdiga konstruktioner, men som rummet och bilderna får konstruera om till meningsfullt närvarande obegripliga konstföremål.
Ett av föremålen avger en ljudloop på låg volym, utvald av mig och till hjälp med ljudbearbetningen har jag haft Carl Sjölund.

Galleri ID:I 2018