En tidsskildring av åren 2005 – 2013. Parallella skeenden och olika miljöer i samtiden, där” lapdance”  i lantlig miljö är ett sammanhållande och återkommande inslag. 15 minuter.